Begroting 2020

Dienstverlening & Bestuur

Thema's

Veilig Koggenland

We zetten ons in voor een veilig Koggenland. Samen met de Westfriese gemeenten werken we aan het verminderen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. In Koggenland zetten we extra in op aandacht voor drugsgebruik onder de jeugd en de daaraan gerelateerde criminaliteit. De bewustwording van ouders/verzorgers en het bestrijden van drugskoeriers hebben ook prioriteit. Bij veiligheid denken we daarnaast aan een veilige woon- en leefomgeving; de verkeersveiligheid en veiligheid in de openbare ruimte hebben hierbij specifiek de aandacht.

Verdere verbetering van onze dienstverlening

De samenleving verandert voortdurend, de manier waarop wij als gemeente onze dienstverlening vormgeven verandert steeds mee. De digitalisering neemt toe en onze rol verandert. De gemeente wordt steeds meer een expertisecentrum waar wij inwoners en ondernemers adviseren in complexe situaties.  Wij werken verder aan verbetering van onze fysieke en digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers door hen te betrekken bij het vormgeven, de monitoring en directe bijsturing van onze dienstverlening. Zo verbeteren wij onze dienstverlening samen, met als doel   toegankelijker, slagvaardiger en zorgvuldiger  te worden. Intern werken we hieraan door aandacht te houden voor Hostmanship; onze houding, manier van communiceren en het ontwikkelen van competenties.